Loading

wait a moment

ดินแดนปาเลสไตน์ เป็นต้นกําเนิดของศาสนาใด ?

Palestine

“ปาเลสไตน์” มีฉายาว่าเมืองศักดิสิทธิ์ มีที่มาจากชื่อเมือง ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ที่เรียกว่า “อัช-ชาม” อันเป็นดินแดนซึ่งรวมเอาซีเรีย, จอร์แดน, เลบานอน และปาเลสไตน์เข้าไว้ด้วยกัน โดยความกว้างใหญ่อาณาเขตของปาเลสไตน์ ดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันมีทั้งหมด 27,009 ตารางกิโลเมตร โดยปาเลสไตน์เป็นดินแดนขนาดใหญ่ ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างทวีปเอเซียกับทวีปแอฟริกาเข้าไว้ด้วยกัน ดินแดนทางตอนเหนือของปาเลสไตน์ติดกับเลบานอน ทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับซีเรีย

ปาเลสไตน์กับอิสลาม

  • ปาเลสไตน์ ได้รับการยกย่องว่าเป็นดินแดนที่มีความเจริญทางด้านความศักดิ์สิทธิ์
  • เป็นสถานที่ตั้งของมัสยิดอัลอักซอกิบลัตแห่งแรกของชาวมุสลิม
  • เป็นมัสยิดที่ได้รับการยกย่องว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดอันดับ 3 ของอิสลาม
  • เป็นดินแดนแห่งการอิสรออ หรือ การเดินทางในตอนกลางคืน และการเดินทางขึ้นไปสู่ฟ้าเบื้องบน
  • เป็นดินแดนของศาสดาทั้งหลาย และศพของพวกเขาก็ถูกฝังอยู่ ณ ดินแดนนี้
  • ปาเลสไตน์ คือ จุดศูนย์รวมของกลุ่มที่ได้รับชัยชนะ โดยเป็นการยืนหยัดในสัจธรรมของอิสลามจวบจนกระทั่งถึงวันสิ้นโลก

เผ่าพันธุ์ชาวปาเลสไตน์

กลุ่มชนซึ่งมีอายุเก่าแก่ที่สุด ได้ปักหลักอยู่ในประเทศปาเลสไตน์ พวกเขาได้ทิ้งร่องรอยชีวิตของพวกเขา ไว้ในแผ่นดิน ได้แก่ กลุ่มชน “คานาอาน” โดยพวกเขาเป็นกลุ่ม ซึ่งเดินทางมาจากคาบสมุทรอาหรับประมาณ 4,500 ปีก่อน ด้วยเหตุนี้ปาเลสไตน์จึงถูกยกย่องว่า ดินแดนแห่งคานาอาน และชาวปาเลสไตน์ ณ ปัจจุบันนี้ คือลูกหลานของชาวคานาอาน

ถึงแม้ว่าในอดีตปาเลสไตน์จะถูกปกครองจากหลายกลุ่ม หากแต่ชนพื้นเมืองก็ยังคงอาศัยอยู่ ณ ดินแดนแห่งนี้ตลอดมาพวกเขาได้เข้ารับอิสลามพร้อมนำภาษาอาหรับมาเป็นภาษาของตน เพราะฉะนั้นเอกลักษณ์แห่งอิสลามของชาวปาเลสไตน์ จึงได้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจวบจนถึงปัจจุบัน

การอ้างสิทธิของชาวยิว

ถึงแม้ว่าชาวยิวจะเข้ามาปกครองดินแดนส่วนหนึ่งของปาเลสไตน์ อย่างยาวนานถึง 4 ศตวรรษ แต่ความจริงแล้วพวกเขาก็ไม่ได้ปกครองดินแดนทั้งหมดของปาเลสไตน์ เมื่อผ่านไป 4 ศตวรรษอำนาจการปกครองของชาวยิวก็ค่อยๆ สิ้นสุดลง เพราะการเข้ามามีอำนาจของกลุ่มเชื้อชาติ แอสซีเรียน, เปอร์เซีย, กรีก, โรมัน ในขณะเดียวกันชาวปาเลสไตน์เชื้อสายแท้ ก็ยังคงตั้งรกรากอยู่ในแผ่นดินของบรรพบุรุษถึง 90 ปี อิสลามได้ปกครองดินแดนนี้ นานถึง1,200ปี จึงเรียกได้ว่าเป็นช่วงการปกครองที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์แห่งปาเลสไตน์ ความสัมพันธ์ระหว่างยิวกับปาเลสไตน์จบลงประมาณ 1,800 ปี อีกทั้งในช่วงเวลาดังกล่าวชนชาติยิวปราศจากอำนาจ ทั้งเรื่องการเป็นผู้นำ, เรื่องการเมืองหรือแม้กระทั่งอารยธรรม ก็ปรากฏให้เห็นในปาเลสไตน์ หรือแม้แต่ในคำสอนศาสนาก็มีข้อห้าม ไม่ให้คนยิวเดินทางกลับไปยังประเทศปาเลสไตน์ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม