Loading

wait a moment

Month: April 2018

สิ่งที่ถูกลืมเลือน วาระจากปาเลสไตน์

หลายคนที่ติดตามข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจ หรือ เรื่องของต่างประเทศน่าจะพอรู้กันดีว่าในเวลานี้เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ได้ถูกกลุ่มนายทุนชาวยิวจากบรรดาตระกูลใหญ่ทั้งหลายเข้าควบคุมชนิดที่เรียกว่าแทบจะสมบูรณ์แบบไปหมดแล้ว ต้องยอมรับเลยว่าบรรดานายทุนทั้งหลายเหล่านี้มีอำนาจเหนือกว่า Read More