Loading

wait a moment

ประวัติชาวยิว (อิสราเอลปัจจุบัน)

ชาวยิวเป็นคำที่คนทั่วไปคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตอนช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เยอรมันได้มีการสั่งฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวขึ้นนั่นเอง ซึ่งจะว่าไปแล้วชาวยิวก็ถือเป็นชนชาติและกลุ่มศาสนากลุ่มหนึ่งมีเชื้อสายมาจากวงศ์วาน ของอิสราเอลหรือในอดีตเราจะเรียกคนเหล่านี้ว่าชนเผ่าฮิบรูทางแผ่นดินตะวันออกใกล้ยุคโบราณ คัมภีร์ฮิบรูได้มีการระบุเอาไว้ว่าชาวยิวคือชนชาติที่พระเจ้ได้เลือกที่จะอุปถัมภ์ค้ำชูเหนือชาติอื่นๆ จากความเชื่อนี้และมีศาสนายูดาห์ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจทำให้ชาวยิวได้กระจัดกระจายกันไปอยู่ในหลายพื้นที่ของโลก แต่กระนั้นก็ยังคงสามารถรวมกันเป็นกลุ่มก้อนและสืบเชื้อสายกันมาได้อย่างที่เราเห็นในปัจจุบัน ทุกวันนี้ชาวยิวกว่า 17 ล้านคนจะอาศัยในอิสราเอลและสหรัฐฯ เป็นหลัก

ประวัติที่น่าสนใจของชาวยิว

ตามคัมภีร์โบราณของศาสนายูดาย ซึ่งถือเป็นคัมภีร์ของชาวยิวหรือชาวฮิบรูได้มีการกล่าวถึงประวัติศาสตร์ ที่ชาวยิวเริ่มต้นมาจากชายชื่ออับราฮัมอาศัยอยู่ในเมืองคลาเดียบาบิโลน ที่ในเวลานั้นเมืองต่างๆ ให้ความสำคัญกับการนับถือเคารพกับรูปเทพเจ้าของตนเอง แต่อับราฮัมกลับคิดว่าพระเจ้าที่แท้จริงจะต้องมีเพียงองค์เดียวเท่านั้น ตัวเขาได้พบกับพระเจ้าพระองค์ได้ให้เขากับครอบครัว เดินทางไปยังดินแดนแห่งพันธสัญญาที่พระองค์ได้ประทานให้กับเชาและเชื้อสายของเขา นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของเชื้อชาติอิสราเอลพร้อมกับศาสนาใหม่ที่เชื่อว่าพระเจ้ามีเพียงแค่องค์เดียว ต่อมาอับราฮัมได้ลูกชายตามที่พระเจ้าได้ทรงประทานเพื่อให้กำเนิดกับนางซาร่ามีชื่อว่า อิสอัคหรือไอแซ็ค ต่อมาอิสอัคก็มีบุตรสองคนชื่อ เอซาวกับจาค็อบ ต่อมาจาค็อบได้ต่อสู้กับชายคนหนึ่งกระทั่งสู้เสร็จชายคนนั้นได้บอกว่าต่อไปนี้จาค็อบจะได้ชื่อใหม่ว่า อิสราเอล หมายถึง ผู้ที่ต่อสู้กับพระเจ้า ก่อนที่จาค็อบจะจากชายคนนั้นเขาได้ขอเอาไว้ว่า จงอวยพรให้กับเขาก่อนเขาจึงจะปล่อยไป ทำให้จาค็อบหรืออิสราเอลมั่นใจว่านี่คือพระเจ้าที่เขาได้พบจริง

ลูกหลานของอิสราเอลมีถึง 12 คน หนึ่งในนั้นคือโจเซฟได้ไปตั้งรกรากที่อียิปต์ แต่ความเปลี่ยนแปลงทำให้ลูกหลานของจาค็อบต้องเป็นทางกว่า 400 ปี ช่วงเลาดังกล่าวได้มีการเรียกคนที่มีเชื่อสายอิสราเอลว่า ฮิบรู ต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์มาโดยตลอดจนกระทั่งเป็นชาวยิวอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้ ซึ่งจุดเริ่มต้นของชาวยิวก็มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจดังที่กล่าวมา ถือว่าเป็นอีกชนชาติที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานบนโลกชนชาติหนึ่งเหมือนกันสำหรับชาวยิว