Loading

wait a moment

ความเป็นอยู่ที่แสนยากลำบากของชาวปาเลสไตน์

ศตวรรษที่ 19 กระแสชาตินิยมยิว เรียกว่า ‘อุดมการณ์ Zionism’ ได้เกิดขึ้น โดย Zionism เชื่อในการจำเป็นต้องมี ‘รัฐของคนยิว’ ตั้งขึ้น ณ ดินแดนพันธสัญญาโดยอ้างอิงมาจากพระคัมภีร์ของพวกเขา ต่อมาต้นศตวรรษที่ 20 ทำให้ชาวยิวจำนวนมากเข้ามาร่วมขบวนเคลื่อนไหว พวกเขาต้องการสร้างประเทศของชาติของตนขึ้นมา ในดินแดนปาเลสไตน์ของอิสราเอล ณ ปัจจุบัน

ฉนวน Gaza ราบเป็นหน้ากลอง ประชาชนไร้ที่อยู่

โดย Gaza เป็นดินแดนขนาดเล็ก อันแออัดด้วยประชากรปาเลสไตน์จำนวนมหาศาล ซึ่งเมื่อก่อนเคยถูกเข้ายึดครองด้วยกำลังทหาร ก่อนจะถอยออกไปในปี ค.ศ. 2005 ปัจจุบันฉนวน Gaza ก็ยังคงถูกปิดล้อมโดยรัฐบาลอิสราเอล การยิงขีปนาวุธจากฝั่ง Gaza เข้าไปในดินแดนอิสราเอล จัดเป็นหนึ่ง ปัจจัยอุปสรรคซึ่งดำเนินงานด้านสันติภาพ เนื่องจากมันยิ่งเพิ่มความเข้มแข็ง รวมทั้งอำนาจต่อรองในฐานะผู้มีบทบาทกำหนดนโยบายของอิสราเอลอีกด้วย โดยกลุ่มติดอาวุธใน Gaza ได้ยิงขีปนาวุธเข้าไปยังดินแดนอิสราเอลเป็นพันๆ ลูก และทางอิสราเอลเองก็ส่งทางทหารออกมาโจมตี Gaza หลายต่อหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการทิ้งระเบิด, การบุกรุกเข้าไปทางพื้นดิน รวมทั้งปฏิบัติการทางอากาศอย่างต่อเนื่อง

ชาวปาเลสไตน์เกือบ 6 ล้านคนยังเป็นผู้ลี้ภัย ไม่มีถิ่นที่อยู่

อิสราเอลได้ทำให้ประชาชนชาวปาเลสไตน์ ต้องกลายเป็นคนไร้บ้านถึงร้อยละ 66 ของประชากรทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 957,000 คน

ศูนย์สถิติกลางปาเลสไตน์ ได้ออกมาเปิดเผยแพร่รายงานนี้ วันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน ค.ศ.2017 ได้กล่าวว่ามีชาวปาเลสไตน์มาลงทะเบียนเป็นผู้ลี้ภัย กับสำนักงานบรรเทาทุกข์ของสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ จำนวน 5.9 ล้านคน โดยร้อยละ 17 ของพวกเขาอาศัยอยู่ใน West Bank, ร้อยละ 24.5 อาศัยอยู่ในฉนวน Gaza, ร้อยละ 39.1 อยู่ใน Jordan, ร้อยละ 8.8 อยู่ใน Lebanon และร้อยละ 10.6 อยู่ใน Syria

ผู้อำนวยการสำนักงานผู้ลี้ภัยขององค์กรปลดปล่อยปาเลสไตน์ ออกมากล่าวว่า ‘การแก้ปัญหาของผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์สามารถทำได้ ด้วยการรับรองว่าพวกเขาจะได้กลับบ้านเดิมของพวกเขา เพราะบ้านของพวกเขาได้กลายเป็นพื้นที่หวงห้ามมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1948 นี่คือหลักสำคัญของการสร้างเสถียรภาพทั่วทั้งภูมิภาค อีกทั้งยังเป็นพื้นฐานของแนวทางแก้ปัญหาทางการเมืองใดๆ ก็ตาม ในอนาคต เพื่อหยุดความขัดแย้งระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอล’

เขาได้กล่าวต่ออีกว่า ทางองค์กรได้กำหนดวันผู้ลี้ภัยโลกขึ้นมา ในขณะที่ผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ ทั้งที่อยู่ในประเทศของตัวเองหรืออยู่ต่างถิ่น ล้วนอาศัยอยู่ภายใต้สถานการณ์อันแสนยากลำบาก ที่เลวร้ายขึ้นเรื่อยๆ จากวิกฤติการณ์ในภูมิภาคที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีข้อจำกัดต่างๆ ที่อิสราเอลบังคับชาวปาเลสไตน์ทั้งใน West Bank และฉนวน Gaza