Loading

wait a moment

ประวัติชาวยิว (อิสราเอลปัจจุบัน)

ชาวยิวเป็นคำที่คนทั่วไปคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตอนช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เยอรมันได้มีการสั่งฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวขึ้นนั่นเอง ซึ่งจะว่าไปแล้วชาวยิวก็ถือเป็นชนชาติและกลุ่มศาสนากลุ่มหนึ่งมีเชื้อสายมาจากวงศ์วาน ของอิสราเอลหรือในอดีตเราจะเรียกคนเหล่านี้ว่าชนเผ่าฮิบรูทางแผ่นดินตะวันออกใกล้ยุคโบราณ

เหตุผลที่ดินแดนปาเลสไตน์จึงเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิม

เรามักจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวสงครามระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอล อยู่บ่อยครั้งนั่นก็มีสาเหตุมาจากเรื่องของการต่อสู้เพื่อนำเอาดินแดนมาเป็นของตนเองให้จงได้ ดินแดนปาเลสไตน์ถูกตั้งชื่อมาจากชื่อเมืองที่อยู่ด้านภาคตะวันตกเฉียงใต้ของดินแดนที่ถูกเรียกว่า อัช-ชาม คือพื้นที่ส่วนดินแดนที่มีการรวมเอาจอร์แดน,