Loading

wait a moment

เหตุผลที่ดินแดนปาเลสไตน์จึงเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิม

เรามักจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวสงครามระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอล อยู่บ่อยครั้งนั่นก็มีสาเหตุมาจากเรื่องของการต่อสู้เพื่อนำเอาดินแดนมาเป็นของตนเองให้จงได้ ดินแดนปาเลสไตน์ถูกตั้งชื่อมาจากชื่อเมืองที่อยู่ด้านภาคตะวันตกเฉียงใต้ของดินแดนที่ถูกเรียกว่า อัช-ชาม คือพื้นที่ส่วนดินแดนที่มีการรวมเอาจอร์แดน,

มหาสงครามศักดิ์สิทธิ์จากอดีตแตกต่างจากปัจจุบัน???

สงครามครูเสด หรือ สงครามศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็นการแย่งพื้นที่และดินแดนในการครอบครองของความศรัทธาทางศาสนา โดยการกล่าวอ้างว่าเป็นพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า